ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น บจก.

manit@dee-line.com
ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น บจก.
บริการงานทางด้านโครงสร้างเหล็ก ท่อ ถัง ผลิตและออกแบบติดตั้งที่อยู่ (ภาษาไทย)

41282 คีรี (สุขุมวิท 7) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

Address (English)

41282 Khiri (Sukhumvit 7), Huaipong, Mueang, Rayong

Zip code

21150

Tel.

0-3869-2643-5, 0-3868-4997-8

Fax

0-3869-2646

...