ดีคอยนิค (ประเทศไทย) บจก.

Inoutic@ji-net.com
ดีคอยนิค (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ดีคอยนิค (ประเทศไทย) บจก.
จำหน่ายระบบโครงกรอบประตู หน้าต่าง ยูพีวีซีที่อยู่ (ภาษาไทย)

2/3 หมู่ 14 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ห้อง 1704 บี บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

2/3 Moo 14, Bangna Tower A, 17th Fl., Room 1704 B, Bangna-Trad Rd., Km.6.5, Bangkaeo, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2751-9544-5, 0-2751-9551

Fax

0-2751-9546