ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) บจก.


ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ดีบัก เทอไมท แอนด์ เพสท์ คอนโทรล (ประเทศไทย) บจก.
บริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลงต่างๆ ภายในบ้านเรือน ก่อนและหลังก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/7 พัฒนาการ 57 พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

45/7 Phatthanakan 57, Phatthanakan Rd., Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-4397

Fax

0-2321-4398

...