ดาตั้ม ไทย คอนสตรัคชั่น บจก.


ดาตั้ม ไทย คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ดาตั้ม ไทย คอนสตรัคชั่น บจก.
รับปรึกษา ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานอาคาร ถนน งานประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

68 รามคำแหง 26/1 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

68 Ramkhamhaeng 26/1, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2732-1060-3, 0-2374-2916

Fax

0-2374-9229

...