ดนิชา บจก.


ดนิชา บจก.

Full Description


ดนิชา บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/6 หมู่ 3 นิชดาธานี สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

39/6 Moo 3, Samakki Rd., Bangtalat, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-4300-9

Fax

0-2960-4344, 0-2960-4348

...