ดี.ดี. เคมีคอล (ประเทศไทย) หจก.

kc_kop@hotmail.com
ดี.ดี. เคมีคอล (ประเทศไทย) หจก.

Full Description


ดี.ดี. เคมีคอล (ประเทศไทย) หจก.
บริการกำจัดและป้องกันปลวก มด แมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

114/6 หมู่ 9 นวลทอง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Address (English)

114/6 Moo 9, Nuanthong, Suanluang, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2810-9550, 0-2954-7899

Fax

0-2810-1177

...