ดี-แอ็คท์ บจก.

info@d-act.co.th
ดี-แอ็คท์ บจก.

Full Description


บริษัทดี-แอ็คท์จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตสีพ่นรถยนต์ สีอุตสาหกรรม
รวมไปถึงสีพิเศษชนิดต่างๆ นอกจากจะเป็นโรงงานผู้ผลิตแล้ว เรายังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
ZRC Worldwideให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่อยู่ (ภาษาไทย)

109/11 หมู่ 9 ถ.สวนหลวง 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Zip code

74110

Tel.

0-2810-0496-7

Fax

0-2810-1358