ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) บจก.

eric.chiu@ctci.co.th, kun@ctci.co.th, career@ctci.co.th
ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไป ให้บริการด้านวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

825 อาคารไพโรจน์กิจจาทาวเวอร์ ชั้น 19 บางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

825 Phairojkijja Tower Bldg., 19th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.4, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2769-6888, 0-2361-4689-96

Fax

0-2769-6817, 0-2769-6819, 0-2361-4697-8

...