ซี.เอส.ที. อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) หจก.

cst2000@cscoms.com
ซี.เอส.ที. อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) หจก.

Full Description


ซี.เอส.ที. อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) หจก.
บริการ นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสำรวจที่อยู่ (ภาษาไทย)

54 ร่มเกล้า 19/2 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

54 Romklao 19/2, Romklao Rd., Khlongsampravet, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2915-1693-5, 0-2906-8546-8

Fax

0-2915-1015

...