ซี อาร์ ที กรุ๊ป บจก.

crtgroup@hotmail.com
ซี อาร์ ที กรุ๊ป บจก.

Full Description


ซี อาร์ ที กรุ๊ป บจก.
รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

102/17 กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

102/17 Krungkasem Rd., Bangkhunphrom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2628-7191-3

Fax

0-2281-4837

...