ครีฟูล บจก.

center@creful.co.th
ครีฟูล บจก.

Full Description


ครีฟูล บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/48 หมู่ 12 เฉลิมพระเกียรติ 30 สุขุมวิท 103 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

40/48 Moo12, Chaloemprakiat 30, Sukhumvit 103 Rd., Dokmai, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2726-6261

Fax

0-2726-3647

...