เครเดนซ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ บจก.

info@cre-dence.com, adisorn@cre-dence.com, credence.cons@gmail.com
เครเดนซ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ บจก.

Full Description


เครเดนซ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ บจก.
รับออกแบบและรับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

41586 หมู่ 4 ลาดพร้าว 71 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

41586 Moo 4, Latphrao 71, Sukhonsawat Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2932-8189

Fax

0-2935-4438

...