ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น บจก.

creatus@creatuscorp.com
ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น บจก.
ผลิตและจำหน่ายระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ พร้อมบันทึกเวลาการเข้า-ออกที่อยู่ (ภาษาไทย)

2534/107-109 ราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2534/107-109 Rat-Uthit 1 Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2295-2951-74

Fax

0-2295-5102-3