คันทรีแมน เซอร์วิส บจก.

country_sevice@hotmail.com
คันทรีแมน เซอร์วิส บจก.

Full Description


คันทรีแมน เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพทั้ง ตำรวจ-ทหาร ทั้งใน-นอกราชการที่อยู่ (ภาษาไทย)

41503 ชินเขต 1/35 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

41503 Chinnakhet 1/35 Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2954-1112, 0-2954 1419

Fax

0-2954-0283

...