คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส บจก.

cosmoctc@gmail.com
คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส บจก.

Full Description


คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส บจก.

  • ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มเจาะ เจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม แก้ไขฐานรากอาคารที่ทรุดเอียง
  • เจาะสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม แก้ไขฐานรากอาคารที่ทรุดเอียง ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มเจาะ


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

64-68 หมู่ 6 บรมราชชนนี 72 บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

64-68 Moo 6, Boromratchonni 72, Boromratchonni Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2889-6320-21

Fax

0-2889-6322