คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส บจก.

cosmoctc@gmail.com
คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส บจก.

Full Description


บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

บริการงานตรวจสอบและทดสอบโครงสร้าง ปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง แก้ไขอาคารทรุดเอียง ยกบ้าน ดีดบ้าน โดยทีมงานวิศวกร

คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทสที่อยู่ (ภาษาไทย)

64-68 หมู่ 6 บรมราชชนนี 72 บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

64-68 Moo 6, Boromratchonni 72, Boromratchonni Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2889-6320~21

Fax

0-2889-6322