คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น บจก.


คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


คอร์เทค คอร์ปอเรชั่น บจก.
ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนในการออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

71 ถนนเจริญราษฎร์ ชั้น 1 ห้อง 101 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

Address (English)

71 Chareonraj Road, 1st Floor Room No 101, Bangkloa, Bangkhorlaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-6684~6

Fax

0-2291-6682