คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น

clinfo@wtg.co.th
คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น

Full Description


ออกแบบและติดตั้งห้องเย็น ระบบน้ำเย็นและระบบความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

70 หมู่ 13 พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

70 Moo 13, Phutthamonthon Sai 5 Rd., Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom

Zip code

73210

Tel.

0-2811-8820

Fax

0-2813-6969