คอนซัลติ้ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ 49 บจก.

cm45@49.com
คอนซัลติ้ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ 49 บจก.

Full Description


คอนซัลติ้ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ 49 บจก.
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรที่อยู่ (ภาษาไทย)

102 อาคารอรรถกระวี ชั้น 8 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กทม.

Address (English)

102 Athakravi Bldg., 8th Fl., Sukhumvit 26 Rd., Khlongtan-Nua, Khlongtoei, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2661-4030-1

Fax

0-2204-1848

...