คอนเซ็ปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ บจก.

concepti@loxinfo.co.th
คอนเซ็ปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ บจก.

Full Description


คอนเซ็ปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

38 อาคารคิว.เฮ้าส์ คอนเวน ชั้น 4 ห้อง 4 ซี (โซน A) คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

38 Q House Convent Bldg., 4th Fl., Room 4C (Zone A), Convent Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2632-0876-8

Fax

0-2632-0879

...