คอฟโก้ เคมีคอล บจก.


คอฟโก้ เคมีคอล บจก.

Full Description


จำหน่ายสารละลายและเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

269 หมู่ 6 วัฒนธรรม สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ 269 หมู่ 6 กทม.

Zip code

10140

Tel.

0-2463-8502-4, 0-2463-1613, 0-2463-5833, 0-2643-7290-2

Fax

0-2463-7293