คลีนแอนด์แคร์ หจก.


คลีนแอนด์แคร์ หจก.

Full Description


คลีนแอนด์แคร์ หจก.
บริการป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

47209 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

47209 Sukhumvit 77, Sukhumvit Rd., Pravet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2322-3854, 0-2322-3946

Fax

0-2322-3946

...