คลาสซี่ คลีน บจก.

operation_clean@hotmail.co.th
คลาสซี่ คลีน บจก.

Full Description


คลาสซี่ คลีน บจก.
บริการทำความสะอาด ซ่อมน้ำรั่วซึม ตกแต่ง ซ่อมแซม ทาสีที่อยู่ (ภาษาไทย)

4 สามัคคีพัฒนา แยก 4 รามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

4 Samakkiphatthana Yak 4, Ramkhamhaeng 68 Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2735-1200, 0-2735-1895, 0-2735-4248

Fax

0-2735-0609 # 0

...