ซีวิล แอนด์ อินทีเรีย บจก.

civi@yahoo.com
ซีวิล แอนด์ อินทีเรีย บจก.

Full Description


ซีวิล แอนด์ อินทีเรีย บจก.
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

268/1 อ่อนนุช 82/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

268/1 On-Nuch 82/1 Prawet, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-0194-6

Fax

0-2720-0411