ซีวิลดีซายน์ บจก.


ซีวิลดีซายน์ บจก.

Full Description


ซีวิลดีซายน์ บจก.
รับปรึกษา ออกแบบ บริการโครงการ ควบคุมงานและวางแผนที่อยู่ (ภาษาไทย)

41397 ชั้น 2 ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

41397 (2nd Fl.,) Saladaeng Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2234-3139, 0-2234-4405

Fax

0-2237-2210

...