หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) บจก.


หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) บจก.
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 18, 29 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

82 Saeng Thong Thani Bldg., 18th, 29th Fl., Sathon-Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2232-2200

Fax

0-2639-2269