ชุมแสง บจก.

info@chumsang.co.th
ชุมแสง บจก.

Full Description


ชุมแสง บจก.
วิศวกรที่ปรึกษา ให้บริการออกแบบงานระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้ สำหรับอาคารพาณิชยกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

34/21 ทุ่งมังกร 10 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

Address (English)

34/21 Thungmangkorn 10 Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2884-1172, 0-2884-1127

Fax

0-2884-1172, 0-2884-1127

...