ชุมพลโลหะกิจ (8888) บจก.

chumpol_2008@hotmail.com
ชุมพลโลหะกิจ (8888) บจก.

Full Description


ชุมพลโลหะกิจ (8888) บจก.

จำหน่ายเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง

thaicons2016_lp_04ที่อยู่ (ภาษาไทย)

367 รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

Address (English)

367 Ramintra Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2973-0810-1

Fax

0-2973-1684