ช. ปิยะคอนสตรัคชั่น หจก.


ช. ปิยะคอนสตรัคชั่น หจก.

Full Description


ช. ปิยะคอนสตรัคชั่น หจก.
ก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ขุดเจาะบ่อบาดาลที่อยู่ (ภาษาไทย)

1279/125 หมู่ 10 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

1279/125 Moo 10, Thaiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2702-3163

Fax

0-2395-3017

...