ช.นันทชัย คอนสตรัคชั่น บจก.


ช.นันทชัย คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ช.นันทชัย คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

1078 วัดไผ่เงิน จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

1078 Watphaingoen, Chan Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2212-8777-8

Fax

0-2212-5437

...