ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี บมจ.

vathusiri@ccp.co.th
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี บมจ.

Full Description


ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี บมจ.
จำหน่ายบ่อพักคอนกรีตและรางระบายน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/1 หมู่ 1 สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

Address (English)

39/1 Moo 1, Sukhumvit Rd., Huaikapi, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3826-5400, 0-3879-5278-86, 0-3827-2442-3

Fax

0-3827-2440-3, 0-3827-5894