ช.พานิช สวนหลวง บจก.


ช.พานิช สวนหลวง บจก.

Full Description


ช.พานิช สวนหลวง บจก.
จำหน่ายท่อ และอุปกรณ์ประปา ท่อพลาสติก ท่อเหล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/70-72 หมู่ 5 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

Address (English)

40/70-72 Moo 5, Sinakharin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2747-1379-87, 0-2398-1520, 0-2398-8483

Fax

0-2747-1392