จิรกาญจน์โยธา หจก.


จิรกาญจน์โยธา หจก.

Full Description


จิรกาญจน์โยธา หจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

41276 หมู่ 7 อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Address (English)

41276 Moo 9, U-Thong Rd., Pakphraek, Mueang, Kanchanaburi

Zip code

71000

Tel.

0-3451-3205, 0-3451-3603, 0-3462-0359

Fax

0-3462-0445

...