สำนักงานออกแบบจิระ ศิลป์กนก และเพื่อน


สำนักงานออกแบบจิระ ศิลป์กนก และเพื่อน

Full Description


สำนักงานออกแบบจิระ ศิลป์กนก และเพื่อน
สถาปนิกออกแบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

41578 พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

Address (English)

41578 Phichai Rd., Thanonnakhonchaisi, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2243-5447, 0-2241-3882

Fax

0-2243-0469