ชินโรจน์ บจก.


ชินโรจน์ บจก.

Full Description


ชินโรจน์ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

27 รัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

27 Ratchadaphisek Rd., Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2585-5455, 0-2585-8786, 0-2587-3928

Fax

0-2587-8704

...