ชินนอก เคมีคอล หจก.


ชินนอก เคมีคอล หจก.

Full Description


ชินนอก เคมีคอล หจก.
บริการกำจัดปลวก ป้องกันปลวก และรับวางท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/232 หมู่ 2 เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Address (English)

33/232 Moo 2, Liapkhlongsam Rd., Khlongsam, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2569-6341, 0-2569-7970

Fax

0-2569-7970

...