เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาล (สงวนการช่าง) หจก.

s_demolish@yahoo.com
เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาล (สงวนการช่าง) หจก.

Full Description


เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาล (สงวนการช่าง) หจก.
รับทุบตึก ขุดราก ถอนโคน รื้อถอนอาคาร สะพาน ถนนที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Address (English)

55 Chiangmai-Lampang Rd., Mueang, Chiangmai

Zip code

50300

Tel.

0-5321-0791, 0-5321-5764, 0-5340-9265

Fax

0-5340-9264

...