เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น บจก.


เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

126/16 พหลโยธิน 2 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

126/16 Phahonyothin 2, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2278-4408-9, 0-5327-5518, 0-5327-5406

Fax

0-2271-2886

...