ซี เอช เอช อินดัสตรี้ บจก.


ซี เอช เอช อินดัสตรี้ บจก.

Full Description


ซี เอช เอช อินดัสตรี้ บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตู วงกบหน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

999 ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

999 Pracharat Sai 1 Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-5399

Fax

0-2587-5830