เซ่งเชียงก่อสร้าง หจก.

scc_korat@hotmail.com
เซ่งเชียงก่อสร้าง หจก.

Full Description


เซ่งเชียงก่อสร้าง หจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

259 จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Address (English)

259 Chomphol Rd., Naimueang, Mueang, Nakhonratchasima

Zip code

30000

Tel.

0-4424-6532, 0-4424-2205

Fax

0-4424-6532, 0-4424-2205

...