เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น

chemin@mcf-service.com
เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น

Full Description


เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น
จำหน่ายเครื่องกำจัดแมลงไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือ-อุปกรณ์ทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

522/205 ทรัพย์ธานี อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

522/205 Sapthani, Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2684-0023-4 , 0-2641-8670

Fax

0-2641-8671

...