เคมีคอล โซลูชั่น อินดัสทรี้ หจก.


เคมีคอล โซลูชั่น อินดัสทรี้ หจก.

Full Description


เคมีคอล โซลูชั่น อินดัสทรี้ หจก.
บริการทำความสะอาดบ้าน สำนักงาน คอนโดมีเนียม อาคารพาณิชย์ จำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

101/121 ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

101/121 Tiwanon Rd., Bangphut, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2583-9657

Fax

0-2583-9657

...