เคมิคอลเฮ้าส์ แอนด์ แลบ อินสตรูเม้นท์ บจก.

chemical@chemihouse.com
เคมิคอลเฮ้าส์ แอนด์ แลบ อินสตรูเม้นท์ บจก.

Full Description


เคมิคอลเฮ้าส์ แอนด์ แลบ อินสตรูเม้นท์ บจก.
จำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียม, กระดาษ (ผลิตภัณฑ์)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

98 รามคำแหง 21 แยก 11 เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

98 Ramkhamhaeng 21 (Section 11), Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2319-0792-3, 0-2718-5009-10

Fax

0-2184-4006

...