ซีเอชซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

chceng@loxinfo.co.th
ซีเอชซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ซีเอชซี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

83/115 ชินเขต 2 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

83/115 Chinnakhet 2, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2580-7465, 0-2580-0336

Fax

0-2580-7466

...