ชาติชนา อินเตอร์กรุ๊ป บจก.


ชาติชนา อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

Full Description


ชาติชนา อินเตอร์กรุ๊ป บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

64 หมู่ 3 นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

64 Moo 3, Navamin Rd., Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-7282, 0-2734-7261-2, 0-2734-6267

Fax

0-2734-5332

...