ชาเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) บจก.


ชาเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ชาเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) บจก.
การสำรวจและประเมินมูลค่าของสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

278 อาคารศิริดาเพลซ ชั้น 4 3 แยก 15 วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

278 Sirida Place, 4th Fl., 3 Yak 15, Viphavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2617-6693, 0-2617-6677

Fax

0-2617-7231