ชาร์เตอร์-นิช บจก.

design@charter-niche.com, support@charter-niche.com
ชาร์เตอร์-นิช บจก.

Full Description


ชาร์เตอร์-นิช บจก.
ออกแบบและสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

255 สี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.

Address (English)

255 Siphraya Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2637-1490-2

Fax

0-2637-1497, 0-2637-1499, 0-2237-4753

...