เจริญทอง (1982) บจก.


เจริญทอง (1982) บจก.

Full Description


เจริญทอง (1982) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

225/3-5 รามอินทรา กม.5.8 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

225/3-5 Ramintra Rd., Km.5.8, Chorakhebua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2519-5711-8

Fax

0-2519-5718

...