เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

sales@mop-bm.com
เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป บจก.

Full Description


เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป บจก.
ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม, พานิชยกรรม, โรงแรม, โรงพยาบาล งานบ้าน และงานครัวเรือนที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/1371 หมู่ 10 ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

33/1371 Moo 10, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2932-8091-5

Fax

0-2538-0544, 0-2530-4423

...