เจริญโชค ก่อสร้าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (1990) บจก.

cce_hq@yahoo.com
เจริญโชค ก่อสร้าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (1990) บจก.

Full Description


เจริญโชค ก่อสร้าง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (1990) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

151 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

151 Sukhumvit 101/2 Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2361-6792-3, 0-2747-8064-5

Fax

0-2747-7897

...