เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

info@crm.co.th
เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

Full Description


เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ บจก.

  • จำหน่ายท่อสเตนเลสและอุปกรณ์
  • ผู้นำเข้าสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด มอเตอร์เกียร์ เครื่องเป่าและดูดลมแบบแรงอัดสูง ชุดปรับความเร็วรอบ
  • จำหน่ายท่อพีวีซี พีบี พีพี ท่อเหล็ก เหล็กเคลือบ บุพีวีซี

เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

164/1 อาคารเกรียงไกร วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.

Address (English)

164/1 Wisutkasat Rd., Banphanthom, Phranakhon, Bangkok

Zip code

10200

Tel.

0-2281-5331, 0-2280-8431-5

Fax

0-2280-8033-5